خدمات مرکز تخصصی طب کار میرداماد :

  • معاینات بدو استخدام
  • معاینات سلامت شغلی دوره ای
  • معاینات بازگشت به کار
  • تعیین درصد از کارافتادگی
  • تشخیص و درمان بیماریهای ناشی از کار
  • تعیین تناسب شغلی