• انجام کلیه معاینات توسط متخصص طب کار و بیماریهای شغلی
  • ثبت الکترونیکی پرونده های طب کار
  • ارائه گزارش آنلاین نتایج معاینات بدو استخدام و دوره ای
  • استفاده از پرسنل مجرب
  • استفاده از دستگاههای بروز
  • همکاری با آزمایشگاه های معتبر در محل کلینیک 
  • موقعیت مکانی مناسب و دسترسی آسان به مترو شریعتی