ویرایش محتوا

درباره ما

مرکز تخصصی طب کار میرداماد | انجام کلیه آزمایشات بدو استخدام 

با ما تماس بگیرید

ماده 90 ق.ت.ا: افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند . درصورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد ، این سازمان مقررات قانونی را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 ق.ت.ا، مطالبه و وصول خواهد نمود .

بر اساس دستور اداری 5010/93/2834 مورخ 93/8/19 معاون محترم فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی:اخذ معاینات موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی از کارفرمایان حوزه عمل توسط واحدهای اجرائی سازمان بمنظور انجام وظیفه قانونی کارفرما در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار و بکارگماری افراد با توجه به استعداد و توانائی انجام کار مرجوعه می باشد.علی ایحال در صورت عدم تغییر شغل افراد و صرف جابجائی محل کار و استمرار اشتغال،ضرورتی به انجام و تکرار مجدد معاینات پزشکی مربوطه نمی باشد.

Table of Contents

معاینات بدو استخدام بیمه‌شدگان؛ مسئولیت‌های کارفرما و کارگر

بر اساس ماده٩٠ قانون تامین‌اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. به این منظور کارفرمایان موظف‌اند قبل از به‌کار گماردن آن‌ها ترتیب معاینه پزشکی‌شان را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام، قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده و در نتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده یا بیماری‌اش شدت یابد، سازمان تامین‌اجتماعی تعهدات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا کرده و هزینه‌های مربوط به آن را از کارفرما طبق ماده٥٠ قانون تامین‌اجتماعی مطالبه و وصول خواهد کرد.

چنانچه معاینات اولیه به‌درستی و به‌طور کامل انجام شود، ممکن است در بعضی از موارد منجر به آشکارشدن برخی بیماری‌های نهفته فرد مانند دیابت، کبدچرب یا حتی بعضی از سرطان‌ها و… شود و شخص بتواند با مشخص‌شدن نتایج معاینات، اقدام به درمان به‌موقع بیماری خود کند. در این شماره ضمن پاسخ به چند سوال، به شرح و توضیح این موضوع می‌پردازیم.

در چه مواردی ارائه نتیجه معاینات در تامین‌اجتماعی الزامی است؟

تمامی بیمه‌شدگان اصلی که از تاریخ ٢٦/٧/١٣٩٦ به بعد برای اولین‌بار در تامین‌اجتماعی نام‌نویسی کرده و شماره تامین‌اجتماعی SSN (شماره متمرکز تامین‌اجتماعی) به آن‌ها اختصاص می‌یابد. در این‌گونه موارد پس از دریافت لیست حق‌بیمه آنان، دفترچه درمانی حداکثر با اعتبار یک‌ماهه صادر می‌شود تا نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام کنند.
تمامی بیمه‌شدگان اصلی (صرف‌نظر از میزان سابقه پرداخت حق‌بیمه) که نسبت به تغییر شغل (در همان کارگاه یا کارگاه دیگر) اقدام کرده و درخواست صدور یا تمدید دفترچه درمانی را دارند مدت اعتبار دفترچه درمانی آنان نیز مشابه بند یک، حداکثر یک ماهه خواهد بود تا نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام کنند.
تمامی بیمه‌شدگان اصلی با سابقه اشتغال و بیمه‌پردازی کمتر از یک‌سال در آخرین کارگاه که برای استفاده از تعهدات کوتاه‌مدت مانند غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، مقرری بیمه بیکاری، اروتز و پروتز، کمک‌هزینه ازدواج و… مراجعه می‌کنند باید نسبت به ارائه نتیجه معاینات اقدام کنند. ضمنا انجام معاینات ماده ٩٠ قانون و ارائه نتیجه معاینات بیمه‌شده‌ای که به‌واسطه بیماری در بیمارستان بستری باشد پس از ترخیص از بیمارستان بلامانع است.

مهلت انجام و ارائه نتیجه معاینات اولیه ماده ٩٠ قانون تامین‌اجتماعی چقدر است؟

هرچند معاینات ماده ٩٠ قانون باید قبل از استخدام و به‌کارگیری افراد انجام شود، ولی پذیرش نتیجه معاینات آن‌دسته از مستخدمانی که کارفرمای آنان در طول یک‌سال اول اشتغال و بیمه‌پردازی آن‌ها مبادرت به معرفی‌شان به مراکز معاینه‌کننده موردتایید سازمان تامین‌اجتماعی برای انجام معاینات نیز کرده‌اند بلامانع خواهد بود. ضمناً چنانچه معاینات قبل از استخدام در موعد مقرر (حداکثر یک‌سال اول اشتغال) توسط کارفرما انجام شده، ولی تحویل شعبه بیمه‌پردازی نشده باشد، پذیرش آن با کنترل رعایت ضوابط بلامانع است.

آیا در صورت عدم ارائه نتیجه معاینات در مهلت مقرر، بیمه‌شدگان می‌توانند دفترچه بیمه درمانی خود را تعویض یا تمدید کنند؟

اولاً عدم انجام و ارائه معاینات مانع از دریافت لیست حق‌بیمه نیست. دوم آنکه در صورت عدم ارائه نتیجه معاینات در مهلت مقرر، مراتب کتباً به کارفرمای مربوطه ابلاغ شده و پس از تصویربرداری و ثبت در سیستم مربوطه (برای استفاده در صورت لزوم هنگام اعمال قانون) طبق مقررات اعتبار دفترچه‌های درمانی قابل تمدید است.