ویرایش محتوا

درباره ما

مرکز تخصصی طب کار میرداماد | انجام کلیه آزمایشات بدو استخدام 

با ما تماس بگیرید

همه چیز در مورد معاینات بدو استخدام

دسته: کلینیک

همه چیز در مورد معاینات بدو استخدام

همه چیز در مورد معاینات بدو استخدام

اهمیت انجام معاینات بدو استخدام هنگامی که می خواهید در کاری استخدام شوید، به منظور تعیین وضعیت سلامتی شما، انجام معاینات تامین اجتماعی یا معاینات تخصصی طب کار الزامی است تا وضع سلامت شما از نظر جسمی، روانی و اجتماعی…