مرکز تخصصی طب کار میرداماد

بر اساس مجوز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مسئولیت فنی خانم دکتر رویا امیدی متخصص طب کار و بیماریهای شغلی، فعالیت می نماید و در زمینه معاینات بدو استخدام، معاینات سلامت شغلی کارکنان و مدیران، ارزیابی تناسب شغلی، تعیین محدودیت شغلی و توانایی بازگشت به کار شاغلین، با استفاده از بروزترین تجهیزات، آزمایشگاه معتبر و پرسنل مجرب، آماده ارائه خدمات طب کار به مراجعین محترم میباشد.